Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciAïllament acústic

Aïllament acústic

Aïllament acústic

ISOFLOC és un material que degut a la seva alta porositat es idoni per l'aïllament acústic de vivendes, en combinació amb envans o falsos sostres de pladur.

Al vídeo adjunt es poden observar clarament les altes prestacions en aïllament acústic que proporciona l'aïllament amb ISOFLOC de cel·lulosa.

La reducció de so depèn d'una sèrie de factors tals com el tipus de material, la densitat del material, el número de capes i la separació entre capes. La fibra de cel·lulosa pot ser instal·lada a una densitat relativament alta, i amb una hermeticitat excel·lent que millora la insolorització acústica. Una bona configuració de la solució permet una gran reducció de so.

Aïllament acústic amb cel·lulosa

El següent gràfic mostra els resultats d'amortiment del so d'un mur de 10cm de gruix, amb dos plaques de pladur a cada costat i omplert amb l'aïllament indicat.

Tipus de so

Existeixen varis tipus de sorolls i cada un d’ells requereix d’un sistema de insonorització específic:

 • Sorolls aeris: Existeix la possibilitat d'aïllar sons aeris (veus, televisions, aparells elèctrics, alarmes) eficaçment de forma econòmica i amb una actuació limitada.
 • Sorolls d'impacte: Degut a la possible presència de ponts acústics, en la gran majoria de casos, no és possible aïllar els sorolls d'impacte (soroll de cadires que es mouen, talons que trepitgen sobre el paviment, pilotes que recorren l'habitació) sense realitzar una insonorització integral acústica (han d'insonoritzar-se murs, envans, sostres, paviments, canonades, armaris encastats, portes i finestres).

Procés d'aïllament

SI pladur-termico-acustico DE AislaHome

Per aïllar parets i sostres hem de:

 • Colocar envans tipus pladur: Amb l'envà pladur(doble o triple) obtenim un efecte desacoplador acústic important, a l'unir un element flexible a un rígid i un element groixut amb un element prim.
 • Colocar làmina viscoelàstica intercalada entre dos panels de pladur aconseguim millorar l’absorció de freqüències baixes i evitem la vibració d’aquests panells.
 • Insuflar aïllant fonoabsorbent ISOFLOC reduint substancialment els sorolls aeris, convertint l’energia del soroll en calor. (Es recomana gruix a partir de 80mm d’aïllant perquè el material absorbent actuï sobre totes les freqüències, tant les baixes com les altes).

 

Aïllament acústic en parets Aïllament acústic en sostres
Ampliar la imatge Ampliar la imatge

Als gràfics adjunts es pot observar algunes de les solucions que apliquem a les parets i sostres.

Tenim moltes altres configuracions que ens permeten igualment solucionar casos com:

 • sorolls en mitgeres veïnes amb presència intensa de sorolls aeris,
 • aorolls de locals comercials, bars i discoteques amb necessitat de màximes prestacions,
 • sorolls procedents del forjat superior,
 • sorolls procedents del forjat inferior mitjançant l'ús de materials fonoabsorbents de poliuretà de porus obert.

Principis de l'aïllament acústic

En qualsevol aïllament acústic hem de tenir molt present 4 principis bàsics:

 • Principi dels ponts acústics: Han d'eliminar-se tots a en la mesura del possible. La presència d'algun d'ells posa en risc el resultat del conjunt. Insonoritzar per parts ajuda a reduir la transmissió de soroll aeris, però només la insonorització integral porta a resultats òptims en els que també s’aïllen els sorolls d'impacte.
 • Principi de la llei de masses: Es poden aïllar sorolls dels veïns col·locant murs massissos de gran densitat, si la obra es nova. Aquest aïllament actua per el principi de la llei de masses, com major és la densitat del material, major és l'aïllament. En rehabilitació juntament amb envans pladur es fan servir plaques de plom, molt més fines però també molt denses.
 • Principi de desacoplament acústic: Efecte degut a l'ús combinat d'envans tipus pladur o fals sostre i forjat, mur d'obra. L’efecte desacoplador ajuda substancialment a reduir la transmissió de soroll
 • Principi del material fonoabsorbent: Ha de ser un material porós o fibrós, de porus obert, amb coeficient pròxim a 1, que per roçament molecular converteixi la energia del soroll en calor. No pot ser espuma de cel·la tancada, ja que aquesta descompensa el principi de desacoblament acústic, a l'unir tots els elements de forma rígida, i ser de porus tancat.
Sol·licitar pressupost d'aïllament