Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciAïllament tèrmic

Aïllament tèrmic

Confort tèrmic

La fibra de cel·lulosa és un material increïble. No només és un bon aïllant tèrmic sinó que també ajuda a regular els nivells d’humitat, resistència al foc i reduir la transferència de so. Pocs aïllaments ofereixen tantes prestacions.

Aïllament tèrmic
a l'hivern

L'aïllament de cel·lulosa ofereix un rendiment tèrmic superior. La combinació d'un valor de resistència tèrmica elevada i el mètode de instal·lació per insuflat assegura una mínima pèrdua de calor interior a l'hivern.

Aïllament tèrmic
a l'estiu

La capacitat de mantenir l’aire fresc a les habitacions sota teulada aïllant amb cel·lulosa és molt superior a qualsevol altre material mineral.

Control
d'humitat

L'aïllament de cel·lulosa permet aïllar al mateix temps que facilita la transpirabilitat de les parets i d'aquesta forma permet millorar la humitat ambient de l'interior de la vivenda.