Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciProductesLlana de roca ROCKWOOL 001

Llana de roca ROCKWOOL 001

Injectat de cambres de façana

Material derivat de les llana minerals, en forma de nòduls de llana de roca a granel, per tan insuflable entre mur i envans. Una vegada acabat el procés d'insuflat de la llana de roca, el material queda totalment compacte en l'interior de la cambra.

 

Rockwool

En què destaca l'aïllament amb LLANA MINERAL?

  • RESISTÈNCIA AL FOC: La llana de roca Rockwool es pot considerar el material aïllant més segur que existeix al mercat en relació a la protecció al foc; té la classificació A1 (incombustible) davant del foc. La llana de roca Rockwool és un producte mineral que no contribueix al desenvolupament de l'incendi i no genera gasos ni fums tòxics (F0).
  • RESISTENT A AMBIENTS HUMITS: Es tracta d'un material aïllant imputrescible. La llana de roca Rockwool està hidrofugada, per la qual cosa repel·leix a l'aigua sent inapreciable l'absorció d'aigua. La llana de roca és ideal per aïllar habitatges afectats d'humitats per capil·laritat.
  • AÏLLAMENT TÈRMIC de qualitat per evitar tenir les parets fredes. L'estructura multidireccional de la llana conté aire sec en el seu interior que forma una barrera al flux de la calor i del fred. Valoris lambda de 0,041-0,042 W/m*K.
  • IDEAL PER A FAÇANES AMB MAONS CARA VISTA: El diàmetre de perforació per poder injectar és de només 2,2 cm, això permet realitzar perforacions aprofitant les juntes en les obres de maó cara vista.

Avantatges de la LLANA MINERAL

A més gaudeix de tots els avantatges dels aïllaments injectats:

  • SENSE OBRES: L'aïllament d'un habitatge particular sol portar-nos un dia de treball. Ho realitzem mitjançant insuflat, amb les mínimes molèsties i sense obres. El diàmetre de perforació per poder injectar és de només 2,5 cm.
  • ESTALVI: La seva capacitat d'aïllament ens permet fins a n 50% d'estalvi en la factura del gas i de la llum.
  • AÏLLAMENT ACÚSTIC: Gràcies a la seva estructura oberta i *multidireccional la llana de roca frena el moviment de les partícules d'aire, dissipant l'energia sonora,